سرور مجازی فرانسه

VPS-512

2,190,000 ﷼
ماهانه

فضا 10 گیگابایت
هارد NVME
پردازنده 1 هسته
رم 512 مگ
سیستم عامل به دلخواه مشتری

VPS-1024

3,820,000 ﷼
ماهانه

فضا 30 گیگابایت
هارد NVME
پردازنده 1 هسته
رم 1 گیگ
سیستم عامل به دلخواه مشتری

VPS-2048

4,930,000 ﷼
ماهانه

فضا 50 گیگابایت
هارد NVME
پردازنده 2 هسته
رم 2 گیگ
سیستم عامل به دلخواه مشتری

VPS-3072

6,580,000 ﷼
ماهانه

فضا 70 گیگابایت
هارد NVME
پردازنده 3 هسته
رم 3 گیگ
سیستم عامل به دلخواه مشتری

VPS-4096

7,130,000 ﷼
ماهانه

فضا 100 گیگابایت
هارد NVME
پردازنده 4 هسته
رم 4 گیگ
سیستم عامل به دلخواه مشتری

VPS-6144

9,330,000 ﷼
ماهانه

فضا 120 گیگابایت
هارد NVME
پردازنده 6 هسته
رم 6 گیگ
سیستم عامل به دلخواه مشتری

VPS-8192

11,530,000 ﷼
ماهانه

فضا 140 گیگابایت
هارد NVME
پردازنده 8 هسته
رم 8 گیگ
سیستم عامل به دلخواه مشتری