ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
8,360,000 ﷼
1 سال
8,360,000 ﷼
1 سال
8,360,000 ﷼
1 سال
.net
10,080,000 ﷼
1 سال
10,080,000 ﷼
1 سال
10,080,000 ﷼
1 سال
.org
8,610,000 ﷼
1 سال
8,610,000 ﷼
1 سال
8,610,000 ﷼
1 سال
.co
20,460,000 ﷼
1 سال
20,460,000 ﷼
1 سال
20,460,000 ﷼
1 سال
.info
15,070,000 ﷼
1 سال
15,070,000 ﷼
1 سال
15,070,000 ﷼
1 سال
.eu
4,010,000 ﷼
1 سال
4,010,000 ﷼
1 سال
4,010,000 ﷼
1 سال
.us
5,440,000 ﷼
1 سال
5,440,000 ﷼
1 سال
5,440,000 ﷼
1 سال
.ir
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
.co.ir
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
.xyz
8,520,000 ﷼
1 سال
8,520,000 ﷼
1 سال
8,520,000 ﷼
1 سال
.biz
12,700,000 ﷼
1 سال
12,700,000 ﷼
1 سال
12,700,000 ﷼
1 سال
.ac.ir
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
.co.uk
4,310,000 ﷼
1 سال
4,310,000 ﷼
1 سال
4,310,000 ﷼
1 سال
.city
14,370,000 ﷼
1 سال
14,370,000 ﷼
1 سال
14,370,000 ﷼
1 سال
.name
16,740,000 ﷼
1 سال
16,740,000 ﷼
1 سال
16,740,000 ﷼
1 سال
.jobs
172,420,000 ﷼
1 سال
172,420,000 ﷼
1 سال
172,420,000 ﷼
1 سال
.tv
20,920,000 ﷼
1 سال
20,920,000 ﷼
1 سال
20,920,000 ﷼
1 سال
.news
17,720,000 ﷼
1 سال
17,720,000 ﷼
1 سال
17,720,000 ﷼
1 سال
.market
23,580,000 ﷼
1 سال
23,580,000 ﷼
1 سال
23,580,000 ﷼
1 سال
.shop
20,230,000 ﷼
1 سال
20,230,000 ﷼
1 سال
20,230,000 ﷼
1 سال
.me
12,270,000 ﷼
1 سال
12,270,000 ﷼
1 سال
12,270,000 ﷼
1 سال
.top
3,400,000 ﷼
1 سال
3,400,000 ﷼
1 سال
3,400,000 ﷼
1 سال
.app
10,190,000 ﷼
1 سال
10,190,000 ﷼
1 سال
10,190,000 ﷼
1 سال
.mobi
18,560,000 ﷼
1 سال
18,560,000 ﷼
1 سال
18,560,000 ﷼
1 سال
.site
21,070,000 ﷼
1 سال
21,070,000 ﷼
1 سال
21,070,000 ﷼
1 سال
.online
21,070,000 ﷼
1 سال
21,070,000 ﷼
1 سال
21,070,000 ﷼
1 سال
.live
17,720,000 ﷼
1 سال
17,720,000 ﷼
1 سال
17,720,000 ﷼
1 سال
.uk
4,650,000 ﷼
1 سال
4,650,000 ﷼
1 سال
4,650,000 ﷼
1 سال
.store
33,630,000 ﷼
1 سال
33,630,000 ﷼
1 سال
33,630,000 ﷼
1 سال
.club
10,190,000 ﷼
1 سال
10,190,000 ﷼
1 سال
10,190,000 ﷼
1 سال
.pro
14,790,000 ﷼
1 سال
14,790,000 ﷼
1 سال
14,790,000 ﷼
1 سال
.tech
33,630,000 ﷼
1 سال
33,630,000 ﷼
1 سال
33,630,000 ﷼
1 سال
.fun
21,410,000 ﷼
1 سال
21,410,000 ﷼
1 سال
21,410,000 ﷼
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده