ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
6,090,000 ﷼
1 سال
6,090,000 ﷼
1 سال
6,090,000 ﷼
1 سال
.net
8,070,000 ﷼
1 سال
8,070,000 ﷼
1 سال
8,070,000 ﷼
1 سال
.org
6,210,000 ﷼
1 سال
6,210,000 ﷼
1 سال
6,210,000 ﷼
1 سال
.co
16,560,000 ﷼
1 سال
16,560,000 ﷼
1 سال
16,560,000 ﷼
1 سال
.info
12,280,000 ﷼
1 سال
12,280,000 ﷼
1 سال
12,280,000 ﷼
1 سال
.eu
3,170,000 ﷼
1 سال
3,170,000 ﷼
1 سال
3,170,000 ﷼
1 سال
.us
4,550,000 ﷼
1 سال
4,550,000 ﷼
1 سال
4,550,000 ﷼
1 سال
.ir
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
.co.ir
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
.xyz
7,360,000 ﷼
1 سال
7,360,000 ﷼
1 سال
7,360,000 ﷼
1 سال
.biz
9,950,000 ﷼
1 سال
9,950,000 ﷼
1 سال
9,950,000 ﷼
1 سال
.ac.ir
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
380,000 ﷼
1 سال
.co.uk
4,170,000 ﷼
1 سال
4,170,000 ﷼
1 سال
4,170,000 ﷼
1 سال
.city
10,760,000 ﷼
1 سال
10,760,000 ﷼
1 سال
10,760,000 ﷼
1 سال
.name
12,070,000 ﷼
1 سال
12,070,000 ﷼
1 سال
12,070,000 ﷼
1 سال
.jobs
133,900,000 ﷼
1 سال
133,900,000 ﷼
1 سال
133,900,000 ﷼
1 سال
.tv
16,900,000 ﷼
1 سال
16,900,000 ﷼
1 سال
16,900,000 ﷼
1 سال
.news
14,730,000 ﷼
1 سال
14,730,000 ﷼
1 سال
14,730,000 ﷼
1 سال
.market
18,400,000 ﷼
1 سال
18,400,000 ﷼
1 سال
18,400,000 ﷼
1 سال
.shop
15,950,000 ﷼
1 سال
15,950,000 ﷼
1 سال
15,950,000 ﷼
1 سال
.me
9,880,000 ﷼
1 سال
9,880,000 ﷼
1 سال
9,880,000 ﷼
1 سال
.top
2,500,000 ﷼
1 سال
2,500,000 ﷼
1 سال
2,500,000 ﷼
1 سال
.app
7,980,000 ﷼
1 سال
7,980,000 ﷼
1 سال
7,980,000 ﷼
1 سال
.mobi
19,640,000 ﷼
1 سال
19,640,000 ﷼
1 سال
19,640,000 ﷼
1 سال
.site
17,190,000 ﷼
1 سال
17,190,000 ﷼
1 سال
17,190,000 ﷼
1 سال
.online
16,920,000 ﷼
1 سال
16,920,000 ﷼
1 سال
16,920,000 ﷼
1 سال
.live
15,600,000 ﷼
1 سال
15,600,000 ﷼
1 سال
15,600,000 ﷼
1 سال
.uk
4,230,000 ﷼
1 سال
4,230,000 ﷼
1 سال
4,230,000 ﷼
1 سال
.store
32,500,000 ﷼
1 سال
32,500,000 ﷼
1 سال
32,500,000 ﷼
1 سال
.club
8,550,000 ﷼
1 سال
8,550,000 ﷼
1 سال
8,550,000 ﷼
1 سال
.pro
13,000,000 ﷼
1 سال
13,000,000 ﷼
1 سال
13,000,000 ﷼
1 سال
.tech
27,950,000 ﷼
1 سال
27,950,000 ﷼
1 سال
27,950,000 ﷼
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده