نمایندگی هاست ویندوز ایران

5 گیگ

9,100,000 ﷼
ماهانه

فضا 5 گیگ
ترافیک نامحدود ماهیانه
تعداد اکانت نامحدود
Over Selling رایگان
دیسک پر سرعت NVMe
انتقال رایگان
10 روز ضمانت بازگشت وجه

10 گیگ

1,400,000 ﷼
ماهانه

فضا 10 گیگ
ترافیک نامحدود ماهیانه
تعداد اکانت نامحدود
Over Selling رایگان
دیسک پر سرعت NVMe
انتقال رایگان
10 روز ضمانت بازگشت وجه

20 گیگ

2,100,000 ﷼
ماهانه

فضا 20 گیگ
ترافیک نامحدود ماهیانه
تعداد اکانت نامحدود
Over Selling رایگان
دیسک پر سرعت NVMe
انتقال رایگان
10 روز ضمانت بازگشت وجه

30 گیگ

3,150,000 ﷼
ماهانه

فضا 30 گیگ
ترافیک نامحدود ماهیانه
تعداد اکانت نامحدود
Over Selling رایگان
دیسک پر سرعت NVMe
انتقال رایگان
10 روز ضمانت بازگشت وجه

50 گیگ

3,850,000 ﷼
ماهانه

فضا 50 گیگ
ترافیک نامحدود ماهیانه
تعداد اکانت نامحدود
Over Selling رایگان
دیسک پر سرعت NVMe
انتقال رایگان
10 روز ضمانت بازگشت وجه